Blue Oceans Center

Vorige week heeft duikschool in2dive van SSI de Blue Oceans Center erkenning ontvangen! Met trots hebben wij daarom dit logo op onze website gezet!

Blue Oceans Center SSI in2dive

Blue Oceans Centers moeten aan voorwaarden voldoen om deze erkenning te ontvangen. Voorwaarden zijn o.a. milieubewustzijn, voorkomen van afval, juist omgaan met de onderwaterwereld en verantwoord gebruik van middelen.

Veel van bovenstaande zaken moet het Blue Oceans Center zelf regelen en organiseren. Wij willen verder graag dat onze duikers daarin een bijdrage leveren. Dit doen wij o.a. door onze duikers te wijzen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Bleu Oceans. Verder geven wij veel specialty’s die of een bijdrage leveren of duikers bewust maakt van het onderwaterleven.

Zo geven wij de specialty Perfect Buoyancy. Door goed je buoyancy te beheersen voorkom je contact met riffen. Hiermee voorkom je dus afbraak en beschadiging van riffen. Verder geven wij de volgende ecology specialty’s:

  • Shark Ecology
  • Sea Turtle Ecology
  • Marta & Ray Ecology
  • Marine Ecology
  • Coral Identyfication
  • Fish Identification

Bovenstaande specialty’s zijn niet alleen leerzaam en leuk omdat je specifieke kennis krijgt die heel leuk en nuttig is tijdens je duikreizen. Maar wij zien dat duikers zich nog bewuster worden van de kwetsbaarheid en het nut en de noodzaak van het beschermen van het marine leven.

Heb je interesse of wil je ook een bijdrage leveren dan ben je natuurlijk van harte welkom voor het volgen van één van de bovengenoemde specialty’s. Voor onze overige specialty’s ben je natuurlijk ook van harte welkom. Voor meer informatie klik je hier. Ook als je instructeur wilt worden in één van deze specialty’s kun je contact opnemen.